Visiting Doctors

  PHYSICIANS  Dr. E.V.S. MabenDr. Hansaraj Alva

Dr. V.G. Rai

Dr. Devadas Rai

Dr. Kishore Kumar Ubrangala

Dr. Jaya Prakash Alva
Dr. Srinivas Kakkilaya
Dr. Mohammed Kunhi
Dr. Mohammed Ismail
Dr. Sayed Sirajuddin
Dr. Muneer Ahamed
Dr. B.H.K.Rao
Dr. Thajuddin
Dr. Christopher Pais
Dr. Herald Mascharenhas
Dr. Sydney D’Souza
Dr. Raghavendra Bhat
Dr. Mohan Pai
Dr. K.S. Bhat
Dr. Venugopal
Dr. Ramesh Pai
Dr. Udaya Nayak
Dr. Manohar Kini
Dr. Gull Ismail
Dr. Dinesh Rao
Dr. Roshan
Dr. Murlidhar Yadiyar
Dr. Amarnath Hegde
Dr. Prabhakar Rao
Dr. Nithish Bhandary

 CARDIOLOGISTS Dr. R.L. Kamath
Dr. Prabhakar
Dr. A.V. Shetty
Dr. Purushotham
Dr. A. Farias
Dr. M.N.Bhat
 OPTHALMOLGISTS  Dr. Rathnakar
Dr. Manjunath Kamath
Dr. Vishnu Prabhu
Dr. Vijay Pai
Dr. Ram Mohan Rao
Dr. Jayaram Shetty
Dr. U.R.Shenoy
Dr. Sudhir Hegde
Dr. M.P. Shenoy
Dr. Gurudath Kamath
 UROLOGISTS  Dr. Laxman Prabhu
Dr. M.C. Suvarna
Dr. Ranjith Shetty
Dr. Ashok Pandit
Dr. S.P.Shenoy
Dr. R.N, Sujir
 GASTROENTEROLOGISTS  Dr. Aruna Jagadish
Dr. Raviraj Vittal
 DIABETOLOGIST  Dr. Vidyadar Shetty
Dr. Narendra Nayak
 PEDIATRICIANS  Dr. Shantharam Baliga
Dr. Ali Kumble
Dr. Santhosh Soans
Dr. Sumanth Shetty
Dr. Anil Kumar
Dr. Hussain Kunhi
Dr. P.N. Krishnamoorthy
Dr. Bharath Raj
Dr. Radhakrishna Pai
Dr. Pawn Kumar
Dr. Meera Rao
Dr. Varadaraj Shenoy
Dr. Jayadev
Dr. Shivaram Rai
 GENERAL SURGEONS  Dr. Devdas Hegde
Dr. B.K.Shetty
Dr. S.P.Rai
Dr. Ranjith Shetty
Dr. Yogesh Kumar
Dr. Abdul Majeed
Dr. Ramdas Rai
Dr. Ameer Ali
Dr. Jayaram Shenoy
Dr. C.R.Ballal
Dr. Devdas Shetty
Dr. Venkatesh Sanjeeva
Dr. Harishchandra
Dr. Shubakar Bandary
Dr. Sriram Bhat
Dr. J.P. Rao
 PAEDIATRIC SURGEONS  Dr. Ganesh Pai
Dr. Vivekananda Prabhu
Dr. Sandeep Rai
 PLASTIC SURGEONS  Dr. Thangama Varghees
Dr. Leo Fernandes
 NEPHROLOGIST  Dr. Shushanth
Dr. Jagadish
Dr. Ashok Bhat
Dr. Prashant
 ONCOLOGISTS  Dr. Sanath Hegde
Dr. Jalaluddin Akbar K.C.
Dr. Krishna Prasad
 ENT SPECIALISTS  Dr. Kishore Shetty
Dr. Sathish Bhandary
Dr. Dayakar Poonja
Dr. Kishore Chandra Prasad
Dr. Devan
Dr. Azeez Azady
Dr. G.K.Hebbar
Dr. Y.M. Hegde
Dr. Sathya Shanker Puthran
 MAXILLO FACIAL SURGEONS  Dr. Krishna sham Rao
Dr. Naveen Rao
Dr. Musthafa
Dr. Shripathi Rao
Dr. Gunachandra Rai
Dr. S.M. Sharma
 DERMATOLOGISTS  Dr. Narendra Kamath
Dr. Jerome Pinto
Dr. Sudharshan Hegde
Dr. Mahesh Nair
Dr. Ganesh Pai
PHYSCHIATRISTS
 ALLERGY SPECIALISTS  Dr. Sukesh Rao
Dr. D.K.Abdul Hameed
 NEUROLOGISTS  Dr. I.G. Bhat
Dr .Shanker
Dr. Rajesh Shetty
Dr. Lekha Pandith
 NEURO SURGEONS  Dr. Muralidhar Pai
Dr. Arjun Shetty
Dr. CK. Ballal
Dr. Diwakar Rao
Dr. K.V. Devadiga
Dr. Kodandaram
 GYNAECOLOGISTS  Dr. S.R. Nayak
Dr. Devadas Pai
Dr. Indumathi Mallya
Dr. R.S. Mahale
Dr. Poornima. J.
Dr. Harish Shetty
Dr. Supriya Rai
Dr. Geethanjali
Dr. Latha Sharma
Dr. Arun Rao
Dr. Sujaya Prabhakar
Dr. Gayathri Ramani
Dr. Rathi Devi
Dr. Nalini Pai
Dr. Nayana Prabhu
Dr. Asha Devi
Dr. Bharathi Nirmal
Dr. Meera Sriram
Dr. Sujaya.Rao
Dr. Vasthala Kamath
Dr. Anupama Suresh
 ORTHOPAEDICIANS  Dr. Deepak Rai
Dr. Imthiaz Ahammed
Dr. H.R. Rai
Dr. Shridhar Shetty
Dr. P.S. Kambli
Dr. K.S.Arif
Dr. K.G.Kamath
Dr. Jacob Chacko
Dr. R.M.Shenoy
Dr. Ajith Kumar Shetty
Dr. Jaganath Kamath
Dr. Sudarshan Bhandary
Dr. Umananda Mally
Dr. Sudeep Shetty
Dr. Shanthram Shetty
Dr. Surendra Kamath
Dr. Ramachandra
Dr. Bhaskar Bhandary
Dr. Irfan
Dr. Kodalady Surendra